Isännöinti Formulahti

Palvelut

Muuntautumiskyky ja räätälöinti on yksi tärkeimmistä vahvuuksistamme. Voimme tarvittaessa muokata palvelukokonaisuuttamme juuri taloyhtiösi tarpeiden mukaan.

Laadukkaisiin ja joustaviin palveluihimme kuuluvat muun muassa seuraavat kokonaisuudet:

Isännöinti
Työssämme noudatamme Isännöinnin eettisiä ohjeita ja pidämme aina asiakkaidemme edun ensisijaisena. Panostamme isännöintityössä erityisesti asiakaspalveluun. On tärkeää, että pystymme vastaamaan jokaiseen kysymykseen ymmärrettävästi ja selkeästi. Seuraamme myös tiiviisti alan kehitystä, jotta voimme varmistaa asiakkaidemme ajantasaisen ja ammattimaisen tiedonsaannin. Lisäksi jatkuva kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpito kuuluu luonnollisena osana yrityksemme ydintoimintoihin.
Pelastussuunnitelmat
Laadimme pyynnöstä pelastuslain mukaiset taloyhtiökohtaiset pelastussuunnitelmat. Yksilölliset pelastussuunnitelmat sisältävät hyödyllistä tietoa taloyhtiöstä sekä parhaimmillaan pystyvät vähentämään mahdollisista vahingoista tai poikkeustilanteista aiheutuvia haittoja huomattavasti. Suunnitelman laatimiseen sisältyy aina käynti kohteessa, jotta voimme ottaa huomioon jokaisen kohteen erityispiirteet ja vaatimukset. Huolehdimme myös pelastussuunnitelmien päivityksestä, jotta hyvin laadittu pelastussuunnitelma pysyy ajantasaisena.
Taloushallinto
Kuukausittain suoritettava kirjanpito sekä budjetin tarkistus helpottavat taloyhtiön talouden hallintaa ja koska hallituksen jäsenien ei tarvitse murehtia päivittäisasioiden hoidosta, jää heille enemmän aikaa keskittyä yhtiönsä toiminnan kehittämiseen. Mikäli kirjanpidossa tulee vastaan ennakkoon asetetuista tavoitteista poikkeavia tapahtumia, olemme niistä välittömästi yhteydessä hallituksen jäseniin, jotta asiat saadaan oikaistua ripeästi ja taloyhtiö välttyy mahdollisilta ylimääräisiltä kuluilta.
Vuokranvalvonta
Ammattimaisen vuokranvalvonnan avulla taloyhtiöt pysyvät hyvin tietoisina mahdollisista muutoksista vuokranmaksuissa ja näin mahdolliset luottotappiot saadaan minimoitua. Avoimen ja keskustelevan kommunikoinnin ylläpito vuokranantajan ja vuokralaisen välillä mahdollistaa ongelmatilanteissa kaikille toimivan ratkaisun löytämisen.